kontakt  | 
top left

Opis programu

Program „MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES” realizowany przez Instytut Zarządzania Uniwersytetu Rennes 1 we Francji i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oparty jest w sferze programowej na anglosaskim programie typu MBA (Master of Business Administration).

Pełna nazwa programu: Master z dziedziny nauk prawniczych, ekonomicznych i zarządzania

Specjalność: Administrowanie przedsiębiorstwem

Program MAE pozwala na zdobycie 60 punktów kredytowych ECTS (European Credit Teaching Standard).

Cele i zadania:
Podstawowym celem programu jest przekazanie słuchaczom dodatkowej wiedzy w zakresie zarządzania, w kontekście współpracy europejskiej, która ma przyczynić się do rozwoju umiejętności menedżerskich niezbędnych do zrozumienia i rozwiązywania problemów na poziomie przedsiębiorstwa. Ma to ułatwić zdobycie wysokich stanowisk w szeroko pojętej administracji biznesu. Program realizowany jest we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Rennes 1, reprezentowanego przez Instytut Zarządzania zaliczany do najlepszych tego rodzaju instytucji we Francji.
Wsparcia w realizacji programu udzielają też: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowe w Polsce oraz Ambasada Francji w Polsce.

Czas trwania: 10 miesięcy zajęć dydaktycznych + staż obowiązkowy dla osób nieaktywnych zawodowo.

Liczba godzin ogółem: około 280 godzin (w części zasadniczej).

Wykładowcy: Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (około 55% zajęć) oraz Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Rennes 1 (około 45% zajęć).

Język wykładowy: Francuski (50%), polski (50%).

Miejsce spotkań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Collegium Altum, Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16, piętro X, sala 1011 lub podana na planie.

Absolwenci: Menedżerowie przygotowani do pracy w szeroko pojętej administracji biznesu. Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach francusko-polskich oraz w innych organizacjach w różnych sektorach działalności.