kontakt  | 
top left

Historia programu

18.12.1992
Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Ille-et-Vilaine - Polska pod przewodnictwem Generała Tonquedec. Z uwagi na bliską współpracę pomiędzy regionem bretońskim a województwem wielkopolskim, jak również pomiędzy miastami Rennes i Poznań, Pan J. de Chalendar, Prezes Fundacji Francja-Polska, występuje z inicjatywą stworzenia w Poznaniu programu studiów podyplomowych w zakresie zarządzania. Współpraca ma dotyczyć: Izby Przemysłowo-Handlowej w Rennes, Instytutu Zarządzania w Rennes oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

26.01.1993
Pierwsze spotkanie robocze z udziałem M. Soula (Dyrektora Generalnego Izby Przemysłowo-Handlowej w Rennes), P. Barangera (Dyrektora Generalnego IGR), J. Jallais (Dyrektora ds. współpracy z zagranicą IGR) i C. Ducrocq (koordynatora tworzonego programu) na temat treści merytorycznej programu, podziału kompetencji, kosztów, itd.

07.06.1993 i 20.09.1993
Wizyta w Rennes Rektora Prof. dr hab. Bohdana Gruchmanna oraz Prof. dr hab. Marka Ratajczaka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

19.02.1994
Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Rennes 1, reprezentowanym przez Instytut Zarządzania w Rennes, pod kierownictwem Prof. A.Liger, a Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, reprezentowaną przez Rektora Prof. dr hab. B.Gruchmana, w celu realizacji studiów o charakterze podyplomowym, adresowanych w pierwszej kolejności do osób, które nie ukończyły studiów wyższych z zakresu ekonomii czy też zarządzania. Koordynację programu powierzono dr hab. C.Ducrocq po stronie francuskiej oraz Prof. dr hab. Markowi Ratajczakowi po stronie polskiej.

03.06.2004
Odnowienie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rennes 1 a Akademią Ekonomiczną w Poznaniu na okres 4 lat

11.07.2009
Odnowienie umowy o współpracy i wzajemnym uznaniu dyplomu pomiędzy Uniwersytetem Rennes 1 a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu na lata 2009-2012